iunie 2009 - arhiva

Deşi euforia dotcom s-a domolit de mult, internetul încă este un important canal de comunicare între furnizori, consumatori şi parteneri de afaceri în practic orice ...


Evaluarea riscurilor prin prisma ciclului de viaţă al sistemului (model - extras din teza de doctorat). Putem vorbi de asemenea şi de o reprezentare în timp, ...


Mai mult metode de implementare a unor soluţii ERP, dar care pun totuşi pe loc primordial procesul de identificare-evaluare a riscurilor încă din faza de ...


[...] Un alt aspect este cel legat de diferenţa între managementul riscului şi managementul vulnerabilităţilor (acesta presupune o succesiune a activităţilor de scanare, analiză a ...


O atitudine proactivă de combatere a riscului nu vine din lectura unui suport de curs. Educaţia în spiritul culturii despre risc şi management al riscului ...


Managementul riscului este un domeniu ce câştigă teren. Se poate ajunge la această concluzie plecând de la analiza numărului, în creştere, a organizaţiilor ce promovează ...


Materialul de azi reprezintă o sinteză despre Google (după materiale accesate în 2005 și 2006). Google stârneşte interesul. Fie că vorbim de un simplu utilizator de ...