aprilie 2009 - arhiva

Pentru că reprezint PRMIA în România, vă ofer câteva informaţii despre certificarea PRM: Examene: I. Teorie financiară, Instrumente financiare şi Pieţe (25%, 36 întrebări, 120 minute) II. Fundaţiile ...


Dacă ar fi să ne amintim nivelurile de globalizare prezentate de Friedman ne aflăm în faza globalizării 3.0, în care omul rupe toate barierele fizice ...


După Sharma elementele esenţiale ale economiei digitale sunt: - digitizarea şi folosirea intensă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie, - codificarea cunoştinţelor, - transformarea informaţiilor în produse, - noi ...


Nu putem ignora faptul că modul în care se derulează afacerile se schimbă. Literatura vorbeşte despre aceste schimbări folosind superlative precum schimbări tehnologice, transformări revoluţionare, ...


Economia digitală reprezintă convergenţa dintre comunicare, capacitate de procesare şi informaţie. Întâlnită și sub forma conceptului de noua economie, economia digitală se bazează pe coordonare, inovaţie, ...


[...]Concluzia este una singură: devenim cu toţii, indivizi sau organizaţie, din ce în ce mai dependenţi de tehnologiile şi sistemele informaţionale. Un raport publicat în ...


Metoda simulării este o altă metodă de a realiza evaluarea riscurilor în cadrul unui proiect sau al unei activităţi. Simularea asistă procesul decizional prin faptul ...


Conform Biometric Consortium , biometria presupune utilizarea unor metode automate de recunoaştere a unei persoane bazate pe caracteristicile fizice şi comportamentale. Printre trăsăturile măsurate se ...


Una din direcţiile de acţiune ale PRMIA Bucharest Chapter este promovarea ocupaţiei de manager de risc. Codul ocupaţiilor din România precizează existenţa specialiştilor în controlul ...


Afacerile viitorului

Parafrazând titlul unei conferinţe din 2008 din Lyon (Conferinţa „I”s to the future, 25-27 noiembrie, Lyon, France), ne permitem să afirmăm că afacerile viitorului vor ...


Un alt aspect deosebit de important referitor la business intelligence este cel referitor la performanţele acestor sisteme într-un context al creşterii utilizării lor. Se pare ...